KHD: pediatrie bij de pup, broodfokpups en aanverwante medische problemen (giardia, kennelhoest, ondervoeding,…)

06/02/2019

‘Ondersteuning van de pediatrische patiënt: Parvovirose en andere kinderziektes’.

Puppies en kittens vormen omwille van hun formaat en specifieke behoeften telkens weer een echte uitdaging. Tijdens deze voordracht wordt dieper ingegaan op specifieke aandoeningen (bv. Parvovirose) en hun gevolgen (bv. hypoglycemie) die vaker voorkomen bij zeer jonge dieren. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan bepaalde aandachtspunten (zoals veilige medicatiekeuze), ondersteunende maatregelen en tips specifiek voor pediatrische patiënten – bijvoorbeeld het plaatsen van een intraosseuse katheter wanneer een venenkatheter geen optie blijkt.

Tijdstip

Datum: 06/02/2019
Uur: Ontvangst 20.00 u, les stipt 20.30 u

Spreker(s)

Femke Mortier

Locatie

Flanders Nippon Golf & Business Club VZW
Vissenbroekstraat 15
3500 Hasselt

Parking & GPS Adres:

Boksbeemdenstraat
3500 Hasselt