KHD: Cytologie les 2: Huidgezwellen top 10: hoe te herkennen met cytologie.

Intradermale en subcutane gezwellen komen vaak voor in de praktijk. Om een correcte prognose te geven en een aangepaste behandeling te kunnen instellen, moet er eerst een diagnose gesteld worden. Hierbij is cytologisch onderzoek bijzonder nuttig. In deze lezing worden de 10 meest voorkomende gezwellen overlopen: hoe kan d.m.v. cytologisch onderzoek een diagnose gesteld worden en hoe kan dit de behandeling sturen?

KHD: Cytologie les 1. Diagnostische cytologie: wat ken ik ermee, hoe begin ik er aan?.

Cytologisch onderzoek is één van de krachtigste diagnostische technieken in de klinische praktijk. In deze lezing wordt ingegaan op de basisbegrippen van de cytologie, gaande van optimalisatie van de staalname over het herkennen van artefacten tot het interpreteren van het staal: onderscheiden van inflammatoire en neoplastische letsels, klasseren van de inflammatoire processen naargelang etiologie en herkennen van maligniteit bij neoplasieën.