Erkenning BP en EBP

Iedere dierenarts die diergeneeskundige handelingen stelt én ingeschreven is op de lijst van de Orde moet voortgezette opleiding volgen.  Bijgevolg moeten pas afgestudeerden maar voortgezette opleiding volgen vanaf het tweede jaar na het behalen van het diploma.
De wettelijke basis over de voortgezette opleiding voor dierenartsen vindt u terug in de Code der Plichtenleer, uitgave 2015, in hoofdstuk I, Art. 4 en in hoofdstuk X, punt 1. Vanaf 1 januari 2013 moeten de bij punt 1 vermelde dierenartsen voortgezette opleiding volgen.
Een dierenarts moet voortgezette opleiding volgen in overeenstemming met zijn beroepsactiviteiten en dit met de bedoeling kwaliteitsvolle diergeneeskunde aan te bieden.